Domeny internetowe

Kancelaria świadczy następujące usługi w zakresie rejestracji, utrzymania i ochrony nazw domen internetowych:

  • badania zdolności rejestrowej,
  • rejestracja nazw domen internetowych,
  • odnawianie rejestracji, wnoszenie opłat,
  • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach nazw domen internetowych,
  • prowadzenie postępowań przed sądami cywilnymi oraz arbitrażowymi krajowymi dotyczących naruszeń praw do nazw domen internetowych polskich (.pl),
  • doradztwo, opinie prawne i ekspertyzy w zakresie nazw domen Internetowych,
  • przygotowywanie umów dotyczących domen Internetowych,
  • prowadzenie mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia spraw.