Maria Przybylska-Karczemska jest adwokatem i rzecznikiem patentowym.
 
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji. Adwokat od 2005r., rzecznik patentowy od 2012r. Absolwentka podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim, Wydziale Prawa i Administracji – z zakresu prawa własności przemysłowej (2010).
 
W latach 2005–2006 współpracowała z Kancelarią Prawniczą CAVERE w Warszawie, zajmującą się obsługą korporacyjną przedsiębiorców.

W latach 2006–2008 współpracowała z Kancelarią Chałas i Wspólnicy Sp. k. w Warszawie, obsługującą klientów kancelarii w ramach Departamentu Własności Intelektualnej.


Od 2008 r. prowadzi indywidualną kancelarię z siedzibą w Łodzi, współpracując z Kancelarią Patentową rzecznika patentowego dr inż. Chrystiana Przybylskiego.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji, domen internetowych, dóbr osobistych i prawie autorskim. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów przedsądowych, negocjowaniu ugód, sporów sądowych przed sądami powszechnymi cywilnych, karnych oraz przed sądami administracyjnymi i Urzędem Patentowym oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań gospodarczych.
 
Jest autorką wielu opinii, analiz prawnych i artykułów z zakresu prawa cywilnego, autorskiego i własności przemysłowej. Doradzała w licznych transakcjach handlowych, również w zakresie obrotu przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią oraz transferu technologii.
 
Jest wpisana na listę zawodowych przedstawicieli przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Hiszpania.
 
Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w Warszawie.


dr inż. Chrystian Przybylski jest inżynierem chemikiem, doktorem nauk chemicznych oraz rzecznikiem patentowym.
 
Zawód rzecznika patentowego wykonuje od 1983r., a własną Kancelarię Patentową prowadzi od 1996r.
 
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej – studia ukończył w 1965r. uzyskując tytuł mgr inż. chemii. W 1981r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych. Rzecznik patentowy od 1983r. Absolwent podyplomowych studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie prawa własności przemysłowej oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej.
 
Pracownik naukowy Instytutu Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu (1972–2008), w latach 1990 – 1996 dyrektor Instytutu. Jako rzecznik patentowy był zatrudniony w Instytucie Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu oraz w Zakładach Przemysłu Barwników „BORUTA” w Zgierzu.


Pełnił funkcje rzeczoznawcy SITP Chem. w specjalności „Barwniki i pigmenty organiczne”, Sekretarza Generalnego, Wiceprezesa i Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rzeczników Patentowych, Prezesa Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczników Patentowych, Przewodniczącego Oddziału w Łodzi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Przewodniczącego Normalizacyjnej Komisji Problemowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 155 ds. barwników, półproduktów barwnikarskich, pigmentów i wypełniaczy. Pełnił funkcję członka Dyscyplinarnego Sądu Odwoławczego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
 
Jest wpisany na listę zawodowych przedstawicieli przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz na listę zawodowych przedstawicieli przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, Hiszpania.
Posiada bogaty dorobek zawodowy: naukowy – 27 prac publikowanych, 23 prace niepublikowane oraz wynalazczy jako twórca lub współtwórca- 71 opatentowanych wynalazków, z czego 18 wdrożonych w przemyśle i uhonorowanych licznymi nagrodami resortowymi i NOT-u.
 
W zawodzie rzecznika patentowego posiada prawie 30 letnie doświadczenie. W tym czasie opracował dokumentacje zgłoszeniowe do Urzędu Patentowego RP ponad 300 wynalazków i wzorów oraz 1600 znaków towarowych (rejestracje krajowe w Polsce, rejestracje międzynarodowe i wspólnotowe). Reprezentował klientów w sporach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji– przedsądowych, przed Urzędem Patentowym RP, w sądach administracyjnych oraz powszechnych. Doradzał podmiotom gospodarczym przy opracowywaniu strategii w sektorze własności przemysłowej przedsiębiorstw.