Nieuczciwa konkurencja

Kancelaria oferuje:

  • doradztwo w sprawach dotyczących zagadnień nieuczciwej konkurencji (w tym podrabiania produktów),
  • sporządzanie analiz związanych z przejawami nieuczciwej konkurencji,
  • sporządzanie opinii prawnych i raportów,
  • prowadzenie negocjacji,
  • reprezentujemy klientów w sporach, w tym sądowych, w zakresie nieuczciwej konkurencji.