Oznaczenia geograficzne

Kancelaria świadczy następujące usługi w zakresie ochrony oznaczeń geograficznych:

  • rejestracja oznaczeń geograficznych w Urzędzie Patentowym RP,
  • rejestracja oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego,
  • rejestracja oznaczenie geograficznego napoju spirytusowego,
  • rejestracja nazwy specyficznego charakteru produktu rolnego, środka spożywczego,
  • wpis na listę produktów tradycyjnych,
  • ochrony udzielonych praw wyłącznych,
  • ochrona oznaczeń przed ich naruszeniem,
  • doradztwo, opinie prawne i ekspertyzy,
  • usługi związane z ochroną oznaczeń geograficznych przed nieuczciwymi działaniami konkurencji.