Postępowanie celne

Kancelaria świadczy następujące usługi w zakresie spraw karno-celnych dotyczących towarów podrabianych i pirackich:

  • przygotowywanie wniosków o ochronę na granicy (zarówno w Polsce jak i zagranicą), wniosków o przedłużenie ochrony,
  • prowadzenie mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia sprawy,
  • sporządzanie listów ostrzegawczych,
  • prowadzenie postępowania uproszczonego, w tym sporządzanie wniosków o zniszczenie towarów,
  • prowadzenie cywilnych i karnych postępowań dotyczących ochrony praw własności intelektualnej przed sądami powszechnymi.