Prawo autorskie

Kancelaria oferuje następujące usługi w zakresie ochrony praw autorskich:

  • doradztwo, opinie prawne i ekspertyzy w zakresie praw autorskich,
  • przygotowywanie umów dotyczących rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi,
  • podejmowania działań w celu ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich,
  • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń praw autorskich,
  • prowadzenie cywilnych i karnych postępowań sądowych dotyczących ochrony przed naruszeniami dóbr osobistych oraz osobistych i majątkowych praw autorskich.