Prawo cywilne

Kancelaria oferuje usługi w zakresie:

  • sądowej windykacji należności,
  • sądowych postępowań o ochronę dóbr osobistych,
  • postępowań o zaniechanie naruszeń, odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • spraw z zakresu prawa zobowiązań,