Znaki towarowe

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną znaków towarowych obejmujące:

  • badania zdolności rejestrowej w bazach krajowych, regionalnych i międzynarodowych,
  • przygotowywanie opinii dotyczących zdolności rejestrowej znaków towarowych,
  • zgłoszenia znaków towarowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), w trybie regionalnym w Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Euroazjatyckiej Organizacji Patentowej – EAPO (Euroasian Patent Organization), Afrykańskiej Organizacji Własności Intelektualnej – ARIPO (African Regional IP Organization), Urzędzie Beneluksu ds. Własności Intelektualnej – BOIP (Benelux Office for Intellectual Property) oraz dzięki wieloletniej współpracy z rzecznikami patentowymi z kancelarii zagranicznych, w zagranicznych Urzędach Patentowych,
  • odnawianie praw wyłącznych oraz wnoszenie opłat w kraju i za granicą,
  • dokonywanie zmian w rejestrach znaków towarowych krajowych, regionalnych, międzynarodowych i zagranicznych,
  • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami administracyjnymi, prowadzenie cywilnych postępowań przed sądem powszechnym, w tym sądem własności intelektualnej, w zakresie znaków towarowych,
  • przygotowywanie umów w zakresie znaków towarowych,
  • prowadzenie mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia sprawy,
  • ochrona znaków towarowych na granicy,
  • prowadzenie postępowań karnych i karno-celnych związanych z naruszeniami praw wyłącznych.