Spory sądowe

Staramy się rozwiązywać sprawy sporne na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugód i postępowania polubownego. Prowadzimy również w imieniu klientów negocjacje mające na celu osiągnięcie pożądanego rezultatu bez wszczynania postępowania sądowego. Kancelaria w zakresie sporów sądowych oferuje usługi w zakresie reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi, w tym sądami własności intelektualnej, sądami administracyjnymi oraz sądami polubownymi.