Wzory przemysłowe

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną wzorów przemysłowych obejmujące:

 • badania zdolności rejestrowej w bazach krajowych, regionalnych i międzynarodowych,
 • przygotowywanie opinii dotyczących zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych,
 • zgłoszenia wzorów przemysłowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, w trybie regionalnym, w tym w Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), oraz dzięki wieloletniej współpracy z rzecznikami patentowymi z kancelarii zagranicznych, w zagranicznych Urzędach Patentowych,
 • odnawianie praw wyłącznych oraz wnoszenie opłat w kraju i za granicą,
 • dokonywanie zmian w rejestrach wzorów przemysłowych krajowych, regionalnych, międzynarodowych i zagranicznych,
 • doradztwo, opinie prawne i ekspertyzy,
 • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń praw wyłącznych,
 • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami administracyjnymi,
 • prowadzenie cywilnych postępowań przed sądem powszechnym, w tym sądem własności intelektualnej, w zakresie wzorów przemysłowych,
 • prowadzenie cywilnych i karnych postępowań dotyczących ochrony praw wyłącznych przed naruszeniem,
 • przygotowywanie umów w zakresie wzorów przemysłowych,
 • prowadzenie mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia spraw.