Znaki towarowe

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną znaków towarowych obejmujące: