Spory sądowe

Staramy się rozwiązywać sprawy sporne na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugód i postępowania polubownego. Prowadzimy również w imieniu klientów negocjacje mające na celu osiągnięcie pożądanego rezultatu bez wszczynania postępowania …

Postępowanie celne

Kancelaria świadczy następujące usługi w zakresie spraw karno-celnych dotyczących towarów podrabianych i pirackich:

Domeny internetowe

Kancelaria świadczy następujące usługi w zakresie rejestracji, utrzymania i ochrony nazw domen internetowych:

Wzory użytkowe

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną wynalazków i wzorów użytkowych obejmujące:

Wynalazki

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną wynalazków, w tym:

Wzory przemysłowe

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną wzorów przemysłowych obejmujące: